Klinika za dječje bolesti Zagreb

00 Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16

KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB, KLAIĆEVA 16

Građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi na rekonstrukciji i dogradnji dijela podruma objekta klinike za potrebe RTG, CT i MR dijagnostike i noćne porte hitnog prijema u Zagrebu, Klaićeva 18.

2005.

povratak