Sanacija vlage i statičke stabilnosti

Park Opatovina, Zagreb

00 Park Opatovina - radovi na sanaciji i rekonstrukciji zida kaptolski bedem

GRAD ZAGREB - Park Opatovina

Radovi na sanaciji i rekonstrukciji zida Kaptolski bedem.

2007.

Opširnije

Klinika za dječje bolesti Zagreb

00 Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16

KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB, KLAIĆEVA 16

Građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi na rekonstrukciji i dogradnji dijela podruma objekta klinike za potrebe RTG, CT i MR dijagnostike i noćne porte hitnog prijema u Zagrebu, Klaićeva 18.

2005.

Opširnije

Pravni fakultet, Zagreb

Objekt: Gundulićeva 10 (biblioteka fakulteta)

Sanacija vlažnih dijelova prizemlja.

1996.

Učenički dom - Klaićeva 56, Zagreb

HRVATSKI UČITELJSKI KONVIKT

Zagreb, Klaićeva 56

Sanacija vlage u podrumu učeničkog doma.

1996.

Dom za djecu Zagreb, Nazorova 49

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI RH, Zagreb, Ksaver 200a

Objekt: Dom za djecu Zagreb, Nazorova 49
Radovi sanacije temelja, kapilarne vlage i drenažnog sustava.

2006.

Dječji vrtić Matoševa 7, Zagreb

GRAD ZAGREB

Objekt: Dječji vrtić Matoševa 7

Rekonstrukcija objekta i njegova adaptacije u dječji vrtić.

2005.

THEMELIA d.o.o.

Zagreb, Palmotićeva 26

Sanacija kapilarne vlage poslovnog prostora.

2007.

Muzej grada Samobora

GRAD SAMOBOR - GRADSKO POGLAVARSTVO

Samobor, Trg kralja Tomislava 5

Radovi sanacije vlage u unutrašnjosti Muzeja grada Samobora.

2008.

Dom za djecu i mladež Tuškanac

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI RH

Dom za djecu i mladež Tuškanac

2008.