Stambeno poslovna građevina Mesnička 5, Zagreb

Mesnička 5 - ulično pročelje

GRAD ZAGREB - Mesničkoj 5

Izvođenje obnove uličnog i dvorišnog pročelja stambeno poslovne građevine.

2009.

povratak