Stambena građevina Mesnička 37, Zagreb

00 Mesnička 37

GRAD ZAGREB - Mesnička 37

Sanacija i rekonstrukcija pročelja i krovišta stambene građevine.

2008.

povratak