Palača Rauch, Opatička 6, Zagreb

00 Palača Rauch Opatička 6, Zagreb

GRAD ZAGREB – Opatička 6

Obnova pročelja i krova stambene zgrade – palača Rauch.

2007.  

povratak