Stambena građevina Mesnička 38, Zagreb

01 Mesnička 38

GRAD ZAGREB - Mesnička 38

Sanacija pročelja i krovišta stambene građevine.

2008.  

povratak