HRVATSKI SABOR

Trg Sv. Marka 6, Zagreb

Završna obrada zidova i stropova Velike Vijećnica Hrvatskoga sabora.

2006.

povratak