ZAŠTITA SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA

(1)Tvrtka Hedom d.o.o. sukladno Uredbi Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka i pripadajućih hrvatskih zakonskih odredbi, te našim posebnim Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka poduzima sve propisane mjere zaštite sigurnosti i privatnosti osobnih podataka zaposlenika, ispitanika i trećih osoba.

(2)Trgovačko društvo Hedom d.o.o. jamči ostvarenje Uredbom zajamčenih prava zaposlenika, ispitanika i trećih osoba , ističući privatnost i sigurnost osobnih podataka, te sve dostavljene podatke zadržava isključivo za vlastite potrebe.

Poštujući sva načela obrade osobnih podataka potvrđujemo da su svi osobni podatci dostupni samo djelatnicima u njihovom djelokrugu rada, a koji su potpisali Izjavu o povjerljivosti, a čuvaju se na mjestu nedostupnim neovlaštenim trećim osobama. Prikupljeni podatci koriste se isključivo u svrhu koja je navedena i neće biti proslijeđena trećim osobama osim u slučajevima predviđenim zakonom.

(3)Primjenjujući načela obrade osobnih podataka tvrtka Hedom d.o.o. pri svom svakodnevnom poslovanju preuzela je obvezu usklađivanja odgovarajućih tehničkih , kadrovskih i organizacijskih mjera kako bi zaštitila osobne podatke od oštećenja, uništavanja, gubitka, neovlaštenog pristupa, neovlaštenih promjena ili zlouporabe.

(4) Zaposlenici, ispitanici i treće osobe koji su dostavili osobne podatke imaju pravo na transparentnost, pristup podatcima, ispravak, zaborav (brisanje osobnih podataka), ograničenje obrade, prenosivost podataka i prigovor.

(5) Sva prava navedena u točki 4. stranke mogu osobno podnijeti na
e-mail: ana.ilovaca@hedom.hr ili poštom na adresu tvrtke.